Generelt
IGym er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler på vegne af dig. Det er vores mål, at du til enhver tid er tryg ved behandlingen, og at vi til enhver tid behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning samt denne datapolitik. Det er derfor af stor vigtighed for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.  

Databeskyttelsespolitikken forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor og hvordan de indsamles, samt hvordan oplysningerne behandles. Databeskyttelsespolitikken forklarer også dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Hvad er persondata
Persondata er alle de personlige oplysninger, der kan identificere dig, herunder fulde navn, adresse, CPR-nummer, billede, mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger samt evt. firmarelation.

Persondatapolitik
Når du opretter et medlemskab i iGym, accepterer du, at iGym behandler og indsamler oplysninger om dig. Vi indsamler kun de obligatoriske personoplysninger, der er nødvendige for at oprette og administrere dit medlemskab. Med andre ord betyder dette, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i iGym, uden at afgive nedenstående personlige oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Billede
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Kreditkortoplysninger
  • Samt evt. firmarelation

Herudover indsamler vi data om din besøgshistorik i vores centre samt information om diverse tilkøb i centret, herunder, men ikke begrænset til, personlig træning.

IGym anvender ikke dine oplysninger til andre formål.

Videoovervågning
Dokumentation med videoovervågning bliver alene brugt i begrænset omfang. Der vil blive brugt videoovervågning som dokumentation i tilfælde af tyveri eller overfald af medlemmer og ansatte. Dette med henblik på at øge medlemmernes og medarbejderes sikkerhed og tryghed.

Opbevaringsperiode
Det fremgår af persondataforordningen, at der alene må opbevares personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de pågældende oplysninger blev indhentet til. IGym opbevarer oplysningerne om dig i op til 2 år efter, at dit medlemskab er ophørt.
Herefter vil alle oplysninger om dig blive slettet.

Modtagere af dine persondata
I særlige tilfælde er vi forpligtede til at videregive dine personoplysninger til tredje part. Dette vil typisk ske til offentlige myndigheder, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter. Eksempler herpå kan være doping-sager eller inkasso-sager.                   

Indsigelsesret
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
Videomateriale fra vores overvågning udleveres dog alene til politiet.

Ret til berigtigelse
Du har til enhver tid ret til at få vildledende eller urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at klage
Hvis du mener, at iGym har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

Kontakt
Spørgsmål eller henvendelser angående iGyms håndtering af dine oplysninger skal ske til:

iGym Kolding
Fynsvej 109, 6000 Kolding
CVR-nr.: 38775960